Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.

Vi samlar in dom uppgifter om våra medlemmar som finns på anmälningsformuläret: Anmälningsformulär
Utöver anmälningsformuläret så samlar vi i vissa fall in en personlig bild.
För ledare så samlar vi in datum för senaste uppvisade bakgrundskontroll.

Som registrerad medlem har ni rätt att
-få tillgång till dina personuppgifter
-få felaktiga personuppgifter rättade
-få dina personuppgifter raderade om uppgifterna inte längre är nödvändiga
-få veta att vi inte lagrar dina personuppgifter längre än 12 månader efter att du avslutat ditt medlemskap
-lämna in klagomål till Datainspektionen.
-GDPR ansvarig inom föreningen finns på styrelsesidan

Föreningens arbete med personuppgifter utförs genom
-årlig genomgång av aktiva medlemmar och radering av inaktiva medlemmar
-radering av uppgifter efter anmodan av en medlem till föreningens GDPR ansvarig
 
SPONSORER